Half Twaalf (Ongehoord)

field recordings between 22-01-2021 and 28-02-2021

A documentation of sounds left unheard during the time of curfew in the Netherlands.

The curfew is limiting our freedom of movement during the night. As an evening person, who enjoys to take a walk late at night, this was a reason to get out on the street at night, and as an artist document the sounds that are outside - left unheard, except for dog owners and workers who have to be out on the street, those trespassing the curfew and the police monitoring the curfew.

Upon taking a walk every night at roughly the same time, following the same route, the repetition of each walk and the deviation of this repetition each night becomes apparent. The weather is different each night (wind or no wind, wind directions, rain, snow, ice), the regular dog walkers are met at different moments during the walk, the passing of traffic of cars, trams, busses, bikes, boats and scooters, and the birds.

Presented on a dynamic website, the visitor can listen through these walks, and compare the different recordings, jump to pauses in the walk and see a visualisation of their own walk through these recordings.

go to the English versionCreated by Marije Baalman
Copyrights on this work (interface and recordings): Marije Baalman, 2021
Recordings made with a Zoom H2N recorder and slightly mixed and marked in Ardour.
Thanks to Netherlands Coding Live for Javascript/CSS/HTML5 suggestions (especially Timo Hoogland and Joana Chicau)
Player based on: https://essential.audio

Half Twaalf (Ongehoord)

veldopnames tussen 22-01-2021 en 28-02-2021

Een documentatie van ongehoorde geluiden tijdens de avondklok in Nederland.

De avondklok beperkt onze bewegingsvrijheid in de nacht. Als een avondmens, die kan genieten van een late avondwandeling, was dit een reden om toch de straat op te gaan en als kunstenaar de geluiden buiten te documenteren - geluiden die ongehoord zouden blijven, afgezien van de hondeneigenaars en werkenden die buiten op straat mogen of moeten zijn, zij die de avondklok overtreden en de politie die de avondklok handhaaft.

Door elke avond rond dezelfde tijd een wandeling te maken, langs dezelfde route, wordt de repetitie van elke wandeling en de variatie daarop elke nacht duidelijk. Het weer is elke nacht anders (wind of geen wind, windrichting, regen, sneeuw, ijs), de reguliere hondenuitlaters op andere momenten van de wandeling, het passeren van auto's, trams, bussen, fietsen, boten en scooters, en de vogels.

De opnames worden op deze dynamische website gepresenteerd: de bezoeker kan luisteren naar deze wandelingen, de verschillende opnames vergelijken, naar pauzes in de wandeling springen, en een visualisatie zien van de eigen wandeling door deze opnames.

ga naar de Nederlandse versieGemaakt door Marije Baalman
Auteursrechten op dit werk (interface en opnames): Marije Baalman, 2021
De geluidsopnames zijn gemaakt met een Zoom H2N opname-apparaat en gemixt en gemarkeerd met behulp van de software Ardour.
Dank aan Netherlands Coding Live voor suggesties betreffende Javascript/CSS/HTML5 (in het bijzonder Timo Hoogland en Joana Chicau)
De audiospeler is gebaseerd op https://essential.audio